Browse by

 

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doing Slavic linguistics in the US today 

  Greenberg, Marc L. (The Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures, Tokyo, 2021)
  The paper is the formal version of lecture delivered at Waseda University in October 2018. The content provides an overview and some observations on the arc of development of Slavic linguistic studies in the US from the ...
 • Foreword 

  Greenberg, Marc L. (Lexington Books, 2020)
  Foreword to the English translation of Čirgić, Adnan. 2017. Dijalektologija crnogorskoga jezika. Cetinje: FCJK - Fakultet za crnogoski jezik i književnost. The English version was translated by Goran Drinčić and published ...
 • Bivša Jugoslavija kao raskršće jezičkih zajednica i neke paralele na njenoj periferiji 

  Greenberg, Marc L.; Grinberg, Mark L. (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2021)
  In a short article in Zeitschriftu für Balkanologie 1989, the late Professor Eric P. Hamp (1920–2019) sketched an idea about Yugoslavia as a „crossroads of Sprachbünde“. These included the Carpathian, Pannonian, Eastern ...
 • Cetinjski filološki dani II. Zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019. 

  ; Vujović, Novica (Fakultet za crnogorski jezik i književnost; Department of Slavic and Eurasian Languages and Literatures, University of Kansas; and University of Kansas Libraries, 2021)
  Cetinjski filološki dani II, zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019. I sesija:Južnoslovenski jezici u prošlosti i sadašnjosti II sesija: Južnoslovenski književni kanon i balkanski ...
 • Zakaj ne bi bila oboje hkrati? 

  Greenberg, Marc L.; Mukics, Dusán (Zveza Slovencev na Madžarskem, 2020-12-21)
  An interview conducted by Dusán Mukics (Dušan Mukič) with Professor Marc L. Greenberg, translator and author of critical edition of Prekmurje Slovene Grammar. Avgust Pavel’s Vend nyelvtan (1942). Studies in Slavic and ...
 • The Western South Slavic change l > o/ a and attendant phenomena: diachronic, diatopic, terminological, and typological considerations 

  Greenberg, Marc L. (Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2020-12)
  Among the changes characteristic of the Western South Slavic dialect area is the weakening of syllable- and word-final ‑l > o, which is part of the many changes in phonological systems and syllabic structures that followed ...
 • Online Conflict Discourse, Identity, and the Social Imagination of Silesian Minority in Poland 

  Borowski, Krzysztof (University of Kansas, 2020-05-31)
  This dissertation shows how online discourse drives social change, boundary work, identity performance, and, ultimately, community management (including in-group/out-group membership) by looking at the development and ...
 • Slovenistika na Univerzi Kansas 

  Pirnat-Greenberg, Marta (Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019)
 • Slovene Linguistics from Across the Pond. A Transatlantic View 

  Greenberg, Marc L. (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020)
  The essay provides an autobiographical account of collaboration between an American Slavist and colleagues in the Slovenian Academy of Sciences and Arts as part of a collection of essays by members of the Slovenian Academy ...
 • Trieste, Bonomo and the Reformation 

  Grdina, Igor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Peter Bonomo (1458–1546) je ena osrednjih osebnosti tržaške zgodovine. V času njegovega škofovanja je poprej močna probeneška »stranka« v mestu postala nepomembna, prevladala pa je procesarska usmeritev. Humanist Bonomo, ...
 • Urach- South Slavic translation and publishing project during the Reformation 

  Jembrih, Alojz (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Urach predstavlja pomemben projekt v obdobju reformacije. Četudi ob koncu ni imel trajnejšega vpliva v južnoslovanskem prostoru, za katerega so se tiskale knjige v glagolici, cirilici in latinici, je v svoji pojavnosti ...
 • Reformation and Holy Mount Athos 

  Špadijer, Irena (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Sveta Gora Atonska je že več kot tisočletje najbolj posebna meniška skupnost v Evropi. Čeprav je bila s svojo lego izolirana od preostalega sveta, so se v njej čutila tudi oddaljena vrenja v evropski zgodovini in posledično ...
 • Reformation in Śląsk Cieszyński w context miejscowej sytuacji językowej 

  Raclavská, Jana; Bogoczová, Irena; Muryc, Jiří (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Članek Reformacija v Tešinski Šleziji v kontekstu lokalne jezikovne situacije predstavlja pokrajino s površino 2282 km2, ki je leta 1290 postala samostojna šlezijska kneževina na stiku najmanj dveh (slovanskih) etnij, ...
 • On the district české reformance 

  Pavera, Libor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Avtor v članku razmišlja o češki reformaciji, o njenih začetkih in sprejemanju reformacijskega gibanja v češkem okolju (v zvezi s spremembo načinov razmišljanja, v povezavi s spremembami v šolstvu, umetnosti, kulturi ...
 • Husitism in the Czech Republic the forerunner of the Lutheran Reformation 

  Orožen, Martina (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Prispevek predstavlja Jana Husa, ki je pod vprašaj postavil avtoriteto Cerkve, bil posledično umaknjen s cerkvenega prizorišča in na koncilu v Konstanci tudi obsojen. Izpostavljeno je dejstvo, da mu je bila šele ob ...
 • Protestanism and Deliberation 

  Andrejč, Gorazd (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Deliberacija oziroma kritična, odprta, vključujoča in argumentirana javna razprava o stvareh javnega interesa je ključen mehanizem demokratične politične ureditve. Po prepričanju zagovornikov deliberativne demokracije, ...
 • Protestantism and ecumenism 

  Bugajski, Jarosław (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Protestantizem je poimenovanje verskih gibanj, ki neposredno ali posredno izhajajo iz reformacije v 16. stoletju, ko je vodilno vlogo odigral Martin Luter. Zaradi zavračanja primata in avtoritete hierarhičnosti je bil ...
 • Pri mojih durih čaka smrt. Osupljiva privlačnost niča. Dekadentne tendence v poeziji Vide Jeraj 

  Doležal, Alenka Jensterle (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)
  V razpravi1 se tematizirajo dekadentne tendence v poeziji in življenju prve slovenske pesnice intime Vide Jeraj (Franice Vovk, 1875–1932). Lirična pesnica je bila vitalni element slovenske moderne tako na Bledu (Zasipu) ...
 • Projekt Slovenščina na dlani 

  Belšak, Silva (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)
 • Razstava o Ivanu Cankarju Romal sem po široki cesti 

  Steger, Jožica Čeh; Pulko, Simona; Jontes, Melita Zemljak (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-02)

View more